Wie zijn we?

Verkoopjevordering.nl is de handelsnaam van Credit Retrieve Company B.V., een besloten vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
De aandeelhouders van Verkoopjevordering.nl zijn afkomstig uit verschillende disciplines, waaronder de financiële en juridische sector.
Verkoopjevordering.nl is een internet gedreven onderneming, maar beschikt over een fysieke kantoororganisatie die kantoor houdt in Rotterdam.

Hoewel Verkoopjevordering.nl een commerciële organisatie is, geldt niet als enige doelstelling dat winst wordt nagestreefd. De initiatiefnemers van Verkoopjevordering.nl zijn allen zelfstandige ondernemers, waarvan enkele met een corporate achtergrond, die zelf hebben ervaren dat het in toenemende mate lastig is om rechtmatige vorderingen betaald te krijgen. Het moeten voeren van incasso- en juridische procedures ontmoedigt veel bedrijven maar ook particulieren om een terechte vordering op te eisen. Niet alleen lopen de kosten vaak, ondanks afspraken met incassokantoren, deurwaarders en juristen, veel verder op dan begroot, maar ook de tijd en moeite die met het incassotraject gepaard gaan, wekken vaak frustratie en ergenis op. De oprichters van Verkoopjevordering.nl onderkennen dit en bieden een platform aan om deze problemen te voorkomen en de eigenaar van een vordering in staat te stellen zich te richten op opbouwende zaken.

Verkoopjevordering realiseert zich dat zich in de incassomarkt kaf onder het koren bevindt. Vóór alles heeft Verkoopjevordering.nl betrouwbaarheid in het vaandel. Bij het overnemen en invorderen van vorderingen en vonnissen staat integriteit voorop. De mensen achter Verkoopjevordering.nl zijn zakelijke professionals met een solide, verifieerbare achtergrond. .

Iedereen kan eenvoudig zijn vordering verkopen!

 • 1

  Vul het formulier in

 • 2

  Verstuur het formulier

 • 3

  Binnen 5 dagen reaktie

 • 4

  Bij verkoop, binnen 3 dagen geld op uw rekening

uw vordering aanbieden »

Vragen:info@verkoopjevordering.nl