Veelgestelde vragen

Is verkoopjevordering.nl een incassobureau?
Nee, verkoopjevordering.nl koopt uitsluitend vorderingen en vonnissen en probeert deze voor eigen rekening en risico met diverse partners te innen. Het incasseringstraject wordt uitbesteed. In tegenstelling tot incassobureau's berekent Verkoopjevordering.nl geen kosten om uw vordering in behandeling te nemen. Sterker nog bij een positieve beoordeling ontvangt u geld van ons. Een vordering indienen is gratis en verplicht u tot niets.

Wat kost het om een vordering door jullie te laten beoordelen? U maakt nooit kosten bij ons.Het laten beoordelen of in behandeling nemen van uw vordering is kosteloos. Verkoopjevordering rekent bijvoorbeeld geen dossier of beheerkosten zoals bij een incassobureau gebruikelijk is. Het indienen van een vordering is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Waarom zou ik Verkoopjevordering.nl verkiezen boven het verkopen van mijn vordering aan een regulier incassobureau?
1) We zijn betrouwbaar. Zodra we tot overeenstemming over de verkoop zijn gekomen, is het onze verantwoordelijkheid om gedegen en voortvarend voor het verdere traject zorg te dragen. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen en geverifieerd, nemen wij beslissingen in 24 uur of minder.

2) Verkoopjevordering.nl richt zich op 1 activiteit. Namelijk het analyseren, beoordelen en aankopen van vorderingen. Dit in tegenstelling tot incasso-bureau's waar het één van de activiteiten is. Onze focus leidt tot de volgende voordelen:

3) We laten u niet wachten. Na de eerste screening van uw vordering, doen we u, bij een positief oordeel, binnen 5 dagen een cashvoorstel. Indien we overeenstemming bereiken, staat het overeengekomen bedrag binnen 3 dagen op uw bank of girorekening.

4) Gemak. U kunt uw vordering 24 uur per dag, 7 dagen per week, eenvoudig en snel via Verkoopjevordering.nl aanbieden. Ons werkgebied strekt zich uit over heel Nederland. Iedereen kan dus profiteren van onze voordelen.

5) We zijn succesvol in wat we doen. Neem contact met ons op en we voorzien u van aanvullende referenties over ons bedrijf. Wij kopen vele vorderingen per jaar met als doel u te ondersteunen als schuldeiser.

Wat kan ik verwachten van Verkoopjevordering.nl als debiteur? Als Verkoopjevordering.nl een vordering koopt, dan is zij de nieuwe eigenaar van de vordering. Zij zal u de gelegenheid geven om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, zonder bijkomende kosten. Mocht u nog niet tot betaling overgaan, dan zal Verkoopjevordering.nl opdracht verstrekken aan haar advocatenkantoor om een procedure te starten. In verband met de kosten die zij maakt om de vordering te kopen, zal Verkoopjevordering.nl ten alle tijden rechtsmaatregelen treffen om tot incasso te komen; ongeacht de hoogte van de vordering. Mocht de rechter u in het ongelijk stellen dan zullen de gemaakte gerechtskosten, zoveel als wettelijk is toegestaan, op u verhaald worden.

Welk type vorderingen komen voor verkoop in aanmerking? Elke vordering! Verkoopjevordering is geinteresseerd in elke vordering. Enkele voorbeelden: vorderingen zijn die ontstaan zijn door het niet betalen van een factuur, vorderingen als gevolg van toegebrachte (financiele) schade, vorderingen waar nog voor geprocedeerd moet worden, vorderingen als gevolg van niet terugbetaalde leningen, enzovoort. Ook koopt Verkoopjevordering vonnissen die reeds behaald zijn bij de rechtbank.

Kopen jullie ook portefeuilles met vorderingen? Ja, Verkoopjevordering.nl is ook geinteresseerd om een volledig debiteurenbestand te kopen. Het verkopen hiervan gebeurt op dezelfde manier als een incidentele vordering. Dus met dezelfde eenvoud en snelheid. Geef in het formulier aan dat het om een debiteurenbestand gaat en we nemen contact met u op.

Welk percentage geven jullie gemiddeld op een vordering? Daar is helaas geen algemeen antwoord op te geven. Het percentage dat u ontvangt voor uw vordering hangt af van onder meer: de juridische hardheid van de vordering, de verhaalbaarheid van de debiteur en de kosten die we moeten maken om tot inning te komen.

Hoe verkoop ik daadwerkelijk mijn vordering aan Verkoopjevordering.nl ? Dit gaat met behulp van een akte van cessie, waarbij men afstand doet van de vordering in ruil voor een overeen te komen bedrag.

De cessie is een onderhandse akte tussen partijen waarmee de schuldeiser bepaalde persoonlijke rechten (vorderingen op naam) overdraagt, bijvoorbeeld een (loonvordering) op zijn werkgever. Onderhands wil zeggen, dat er geen tussenkomst van een notaris vereist is.

Iedereen kan eenvoudig zijn vordering verkopen!

 • 1

  Vul het formulier in

 • 2

  Verstuur het formulier

 • 3

  Binnen 5 dagen reaktie

 • 4

  Bij verkoop, binnen 3 dagen geld op uw rekening

uw vordering aanbieden »

Vragen:info@verkoopjevordering.nl